App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Boekbespreking: Wilsbekwaamheid in de medische praktijk

Martin Smalbrugge

Wilsbekwaamheid_boekbespreking_web.jpg

Redactie Irma Hein, Adger Hondius
Uitgever: De Tijdstroom, Utrecht, 2018
ISBN 9789058980649

Wilsbekwaam? Dat is een vraag die in de dementiezorgpraktijk regelmatig opkomt. Wat moet je dan precies doen als specialist ouderengeneeskunde en hoe beoordeel je wilsbekwaamheid in een concrete situatie?

Dit recent verschenen boek geeft een goed overzicht van de actuele juridische regelgeving in  Nederland en België rondom het thema wilsbekwaamheid en breekt een lans voor het gebruik van een gestructureerde methode om de wilsbekwaamheid van patiënten juist te kunnen inschatten. 
Daarbij is de insteek om de wilsbekwaamheid van de patiënt ten aanzien van beslissingen over zorg en behandeling eerst zoveel mogelijk te ondersteunen en pas als dit niet meer lukt, tot wilsonbekwaamheid te besluiten: voor hulpverleners een aansprekende benadering.  De gestructureerde methode (‘tool’) is in dit boek uitgebreid  inclusief handleiding beschreven (Mac Arthur Competence Assessment Tool for Treatment: MacCAT-T) en is vertaald vanuit het Engels in het Nederlands/Vlaams. Een apart hoofdstuk bespreekt het gebruik van de methode bij mensen met dementie.         

Bij mensen met dementie blijkt de manier waarop informatie wordt aangeboden en besproken van belang om patiënten ruimte te geven om hun eigen beslissingen te kunnen nemen. Ondersteuning van mondelinge informatie in combinatie met schriftelijke informatie en beeldmateriaal, leidt tot een ‘grotere’ wilsbekwaamheid.

Een boek met veel relevante informatie voor professionals werkzaam in de zorg voor mensen met dementie!

Auteur(s)

  • Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, VUmc, Amsterdam
Reacties
PDF
Genereer PDF document