App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Marielle van der Velden, Maaike Barents, Evelien van Riet

Gasthoofdredacteuren118_web.jpg

De eerste editie van het tijdschrift in het nieuwe jaar is een themanummer. Een mooie aftrap. De drie gasthoofdredacteuren van dit cardiovasculaire themanummer zijn recent gepromoveerde specialisten ouderengeneeskunde (in spe) met een passie voor hartfalen. Niet verwonderlijk dus dat dit ziektebeeld centraal is komen te staan.

Mogelijk dat de trouwe lezer van het tijdschrift zich herinnert dat er al eerder een themanummer over hartfalen is verschenen. Editie 4 uit 2010 was een cardiovasculair themanummer waarin de focus werd gelegd op hartfalen. Het blijft, mede gezien de prevalentie van hartfalen, nog steeds een relevant onderwerp. Zeker daar waar het de diagnostiek van hartfalen betreft. Voor de specialist ouderengeneeskunde nog steeds een hele uitdaging, vooral bij onze meest kwetsbare patiënten. Wij hebben de diagnostische middelen die ons in het verpleeghuis ter beschikking staan voor u op een rijtje gezet en bespreken de rol die echocardiografie zou moeten hebben.

Tot een nieuwe ontwikkeling behoort het project Hartfalen Connect waarbij regionale samenwerkingsafspraken gemaakt worden door cardiologen en huisartsen rondom de zorg voor hartfalen. Petra van Pol, projectleider van Hartfalen Connect, licht toe wat mogelijk het vervolg kan zijn voor de specialist ouderengeneeskunde.

Hoe staat u tegenover het stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie? Alireza Malek Makan onderzocht de prevalentie van vier typen preventieve cardiovasculaire medicatie (orale anticoagulantia, antihypertensiva, trombocytenaggregatieremmers en statines) onder verpleeghuisbewoners. Ook ging hij na wat de invloed was van opnameduur, gezondheidsstatus, cognitieve stoornissen en functionaliteit op deze prevalentie, en of er verschillen in voorschrijfbeleid waren tussen acht westerse landen. Benieuwd geworden in hoeverre wij bereid zijn te stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie? Lees dan vooral zijn onderzoeksartikel.

Behalve het stoppen met preventieve cardiale medicatie is ook het stoppen van medicatie in het kader van de behandeling van cardiale aandoeningen een struggle voor de specialist ouderengeneeskunde. Wanneer stop je nu wel en wanneer niet? In de bijdrage ‘Stoppen met cardiale medicatie; bezint eer ge begint’ geeft Hans-Peter Brunner-la Rocca ons praktische adviezen daar waar het stoppen met hartfalenmedicatie betreft.

In het kader van dit themanummer bevelen we u van harte aan om het archief van het tijdschrift te raadplegen. Behalve de al eerder genoemde editie 4-2010 is in de verschenen editie 2-2012 eveneens een interessant en relevant artikel te lezen: Een screenings ECG, bij elke opname in het verpleeghuis?

En last but not least: in dit nummer maken wij ook de winnares van dè TvO-pen 2017 bekend. Dit is de stimuleringsprijs voor auteurs die voor het eerst publiceren in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. We hadden de keuze uit mooie artikelen van debuterend auteurs. Anne Visser is met haar artikel ‘Deprescribing in het verpleeghuis: een algoritme voor de praktijk’ de winnares.

Met enthousiasme hebben wij dit themanummer voor u gemaakt. Wij wensen u veel leesplezier.

Auteur(s)

  • Dr. A.M.J. van der Velden, specialist ouderengeneeskunde, Cicero Zorggroep 
  • Dr. M. Barents, specialist ouderengeneeskunde, Medische en Psychologische Praktijk Noord, Zuidhorn
  • Dr. E.E.S. van Riet, aios ouderengeneeskunde, Gerion Amsterdam
Reacties
PDF
Genereer PDF document