App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

 jacqueline-de-groot-web.jpg 

Jacqueline de Groot

 

Beste collega’s,

Het is alweer februari en inmiddels twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in ons land bevestigd werd. Deze week gaat alles weer ‘open’ en worden maatregelen als 1,5 meter afstand  en gebruik van mondneusmaskers in de samenleving los gelaten. Ik merk dat ik dat best spannend vind, maar het is natuurlijk ook fijn. Weer even ergens uit eten of een drankje doen.

Meteen is er de oproep aan kwetsbaren daar zelf verantwoordelijkheid in te nemen. Zelf na te gaan wat te doen, wel of niet mondneusmasker, de drukte opzoeken, enzovoort.  Iets, wat voor onze patiëntenpopulatie best lastig is. Daar ligt een schone taak voor ons: alert blijven. Maar hoe doe je dat dan zonder de kramp van een crisismodus? Infectiepreventie op de agenda houden en zorgen voor een goede voorbereiding zijn uitgangspunten. Deze aanbevelingen zitten onder andere in het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat afgelopen week gepresenteerd is. In dit rapport wordt de aanpak in de eerste maanden van de coronacrisis geëvalueerd. Het is een omvangrijk rapport van 314 pagina’s. De situatie in de verpleeghuizen wordt in een apart hoofdstuk belicht. Het lezen ervan is zeker de moeite waard. In tegenstelling tot veel van dit soort rapporten is het helder en duidelijk verwoord en daardoor zeer goed leesbaar. Daar komt nog bij dat het zo herkenbaar is. Het roept weer allerlei herinneringen op aan de ‘stille ramp’.

Dit willen we nooit meer!

In het rapport is onder andere te lezen dat Nederland als land niet goed voorbereid was op zo’n grote crisis. Ook in de verpleeghuizen krijgt infectiepreventie over het algemeen te weinig aandacht. De laatste jaren ligt de nadruk op wonen en huiselijkheid, wooncomfort. Dat heeft deze crisis blootgelegd. Infectiepreventie op de agenda houden lijkt zo logisch nu. Met daarbij voor ogen dat het een het ander niet uitsluit, zoals toch vaak gedacht wordt. Daar ligt duidelijk een rol voor de specialist ouderengeneeskunde, die wij natuurlijk aan alle overlegtafels inbrengen.

In het project Samenwerken aan infectiepreventie (SWIPE), dat onlangs in de verpleeghuizen gestart is, wordt hier invulling aan gegeven. Een structurele gedragsverandering van professionals en bestuurders in gang zetten is een belangrijk onderdeel van dit project. Belangrijk is ook om te kijken wat er nodig is om bewoners en naasten hierin mee te nemen. Meer kennis leidt immers ook tot meer begrip en daarmee tot een goede voorbereiding.

Wat ik een mooie opsteker vind, is de paragraaf over de veerkracht van de sector. Creatieve oplossingen, nieuwe samenwerkingsvormen en -structuren die zowel landelijk als regionaal zijn ontstaan. Langzaamaan meer verbinding tussen de cure en de care. Dat willen we graag vasthouden.

Ik ben benieuwd naar de volgende rapporten

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de notitie ‘lange termijn visie binnen de langdurige zorg’. Net als met de handreiking ‘bezoek en sociaal contact’ doen we dat met zoveel mogelijk partijen samen. We hopen de notitie begin maart af te ronden.

Achter de schermen zijn we als bureau en bestuur met vele onderwerpen bezig en landelijk bij vele zaken betrokken. Mocht je daar meer van willen weten, nodig ik je van harte uit van je te laten horen. Dat kan via de maandelijkse koffiemomentjes, maar kan natuurlijk ook altijd op een ander moment!

Pas goed op jezelf!

Mede namens Rhona en Mathieu,

Jacqueline

PDF
Genereer PDF document