App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Brug naar de eerste lijn

Het grote aantal ouderen op de spoedeisende hulp en bij huisartsenposten is regelmatig voorpaginanieuws. Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde besteedt daarom opnieuw aandacht aan de brugfunctie van de specialist ouderengeneeskunde. Hij of zij is, dankzij een brede blik en flexibele werkwijze, inzetbaar voor de kwetsbare thuiswonende ouderen. De kern is het zoeken naar raakvlak met andere spelers in de eerste lijn.

lees verder