App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Brug naar de eerste lijn

Aafke de Groot, Susanne de Kort

Aafke-de-Groot-Susanne-de-Kort_DEF_bewerkt-1.jpg

Het grote aantal ouderen op de spoedeisende hulp en bij huisartsenposten is regelmatig voorpaginanieuws. Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde besteedt daarom opnieuw aandacht aan de brugfunctie van de specialist ouderengeneeskunde. Hij of zij is, dankzij een brede blik en flexibele werkwijze, inzetbaar voor de kwetsbare thuiswonende ouderen. De kern is het zoeken naar raakvlak met andere spelers in de eerste lijn.

Dat de ouderenzorg verandert, is zeker. Daarmee omgaan vraagt flexibiliteit, creativiteit en anticiperen. Annika Keet beschrijft de mogelijkheden om zelfstandig(er) in de regio aan het eerstelijnswerk te gaan. De inbreng van de specialist ouderengeneeskunde kan veel opleveren, ook vanuit het oogpunt van doelmatigheid. Welke toekomst wordt zichtbaar voor de eerstelijns ouderenarts? Het wordt druk, want we willen eenvoudig èn 24/7 vindbaar en bereikbaar zijn. Voor de huisarts die kort wil overleggen, voor de ziekenhuisspecialist die de juiste nazorg wil indiceren, voor wijkverpleegkundigen, POH’ers en casemanagers die inhoudelijk ons advies vragen. Roland van Nordennen beschrijft een succesvolle regionale samenwerking, waarbij vragen van huisartsen de inzet van een consult zijn.

Wat wij als redactie nog graag tegemoet zien, zijn uw ervaringen in de eerste lijn. Hoe vergaat het uw patiënten dankzij uw bemoeienis? Hoe evalueert u uw handelen? Wat vinden uw patiënt en diens familie van uw begeleiding? Bevraagt u de verwijzende huisartsen naar hun tevredenheid? In de komende nummers maken wij daar graag ruimte daarvoor.

Auteur(s)

  • Drs. Aafke J. de Groot, specialist ouderengeneeskunde, stafdocent geriatrische revalidatie, VUmc Amsterdam - afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde
  • Dr. Susanne J. de Kort, specialist ouderengeneeskunde, Topaz te Leiden
Reacties
PDF
Genereer PDF document
PDF
Genereer PDF document