“Wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen, ga samen”. Dit was de oplossing van de kerstpuzzel in het decembernummer 2018 waarmee wij het thema ‘Samenwerken’ van deze editie bekendmaakten.

Bijzonder aan de aan u voorliggende editie is, dat we meerdere bijdragen hebben gekregen over knelpunten in de kortdurende zorg (ELV en GRZ), duidelijk een hot-topic binnen de ouderenzorg op dit moment. Zo beschrijven Paulien Maat en mede-auteurs de gemiddelde patiëntenpopulatie, zorgbehoefte en ontslaglocatie van patienten op ELV-afdelingen in drie regio’s door middel van een observationele studie. Aafke de Groot beschrijft welke knelpunten worden ervaren door zorgverleners uit het hele land op het gebied van triage in de kortdurende zorg. Zij geeft aan dat verbetering in gang kan worden gezet door gezamenlijk met alle betrokkenen, regionaal, de problematiek doelgericht aan te pakken. Dat is precies wat twee enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde uit de regio’s Lelystad en Amstelland hebben gedaan. Zij wilden hun succeservaring delen met collega’s. Ons redactielid Annette van de Kerkhof heeft daarom deze twee ervaringen gebundeld in één artikel. Welke punten neemt u mee in uw organisatie? Of heeft u wellicht al een andere succeservaring? Laat het weten via de nieuwe ‘reageerknop’ onderaan het artikel!

Er zijn ook weer twee mooie verhalen uit de praktijk. Eén over een mevrouw met dementie gecompliceerd met een delier in de thuissituatie, deze casus vormt overigens een mooie inleiding naar de ervaren knelpunten bij triage. De andere casus betreft een mevrouw met dementie op een PG-afdeling, waar samenwerkingsopties intern en extern de revue passeren. Een mooie afsluiting van deze casus met iets wat we wellicht vaker mogen zeggen: “Collega’s, bedankt!”.

Een tweede hot-topic in de arbeidskrapte van dit moment is taakherschikking. Anneke van Vught bespreekt een onderzoek naar de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in het verpleeghuis. Deze worden wellicht iets te vaak ingezet met het doel om gaten te vullen, dus lees en leer van dit artikel! Wij danken ook Pieter le Rütte die namens Verenso voortborduurt op dit onderwerp met de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak.

Van kortdurende zorg en arbeidskrapte gaan we naar kwaliteit in het verpleeghuis. Sinds twee jaar is er een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar wat doet dit er eigenlijk toe voor cliënten? Deze vraag probeert Jan Coolen te beantwoorden door middel van een bundeling van empirische studies in Nederland. Een interessant perspectief, want als je een school als voorbeeld neemt kun je dan de kwaliteit van de school afmeten aan hoe gelukkig de leerlingen zijn? Wat vindt u? Ook Monica van Eijk en mede-auteurs bespreken een artikel relevant voor de kwaliteit van zorg, betreffende een nationale audit voor heupfractuurzorg. Samenwerking binnen de keten staat hierin centraal. Ook richtlijnen beogen bij te dragen aan kwaliteit van zorg. In de editie van november 2018 werd de nieuwe richtlijn Lage Luchtweginfecties besproken. In deze editie publiceren wij een binnengekomen reactie op de nieuwe richtlijn. Wilt u ook reageren? Dat kan via de nieuwe ‘reageerknop’!

Tot slot lijkt onderzoek ook steeds populairder te worden binnen ons vakgebied. In deze editie mogen wij maar liefst twee Hora-Ests bespreken van recent gepromoveerde collega’s: Margriet Pol en Anouk Overbeek.

Wij wensen u veel leesplezier.