App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Andere dilemma's

‘Maar nu, nu is het echt anders. Nu zijn er dagelijks dilemma’s. Het zijn er veel en ze zijn anders dan anders.’ Deze zin uit de blog van specialist ouderengeneeskunde Nathalie Sins geeft een goede samenvatting van de tegenwoordige praktijk. De COVID-19-pandemie dwingt ons niet alleen het belang van de individuele patiënt te wegen, maar ook het hogere doel van infectiepreventie en de (terechte) angst bij het zorgpersoneel.

Hoewel moeilijke gesprekken bij uitstek het domein zijn van de specialist ouderengeneeskunde, hebben we er toch veel moeite mee wanneer het niet gaat om onze individuele patiënt. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Peer Titulaer naar het bespreken van weefseldonatie in het verpleeghuis. Kennisgebrek lijkt de grootste oorzaak. Is een bijspijkercursus dan de oplossing? Nee, zeggen de onderzoekers: dit krijg je alleen duurzaam voor elkaar als je het organisatorisch goed regelt. Dit geldt ook voor de implementatie van richtlijnen: alleen met een gedegen methodische aanpak en inbedding in de organisatie lukt het om nieuwe richtlijnen goed te implementeren.

 Lees verder