App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

Time will go on…

Mathieu-Prevoo.jpg

Mathieu Prevoo

 

Mijn titel parafraseert de titel van de column van onze voorzitter Jacqueline de Groot in de vorige editie van het tijdschrift. “Time will go on” voel ik na ons Verenso voorjaarscongres. Wellicht de laatste keer online. De terugblik op het coronajaar stond centraal. Een prachtige bijdrage van ‘eigen bodem’ door specialist ouderengeneeskunde Lyan de Roos, die mij bijzonder inspireerde. Zonder hiermee andere referenten te kort te willen doen. Ze gaf me het gevoel dat ons vak vol ‘stille krachten’ zit.

Die stille kracht schuilt ook in onze bureaumedewerkers. Zij hebben het afgelopen 1,5 jaar een ‘tour de force’ geleverd. En niet alleen met Corona. Zij zullen (met mij) blij zijn dat we COVID-19 achter de rug lijken te krijgen. “Ik wil geen Corona meer”, denk ik vaak. Dan wel figuurlijk, want ik heb gelukkig zelf geen Corona gehad. Maar na al die maanden van trouw zijn aan ‘het nieuwe normaal’ heb ik nu het gevoel dat het afgelopen mag zijn. De blik naar voren en aandacht voor dingen uit het ‘oude normaal’. Dat kunnen we dan gelukkig samen met Rhona Hoven, ons nieuwe bestuurslid Kwaliteit, die als opvolger van Lotje Oosterbaan in de recente algemene ledenvergadering benoemd is.  

In het oude normaal zitten veel uitdagingen. De Wzd bijvoorbeeld, een jonge wet en al twee keer gerepareerd. Mede dankzij uw inbreng en de inspanningen van Verenso. We komen steeds dichter bij de praktijk. VWS neemt ons weer serieus. De recente nieuwsbrief van Verenso over dit item maakt duidelijk dat het loont om onvolkomenheden te melden. De wet wordt steeds meer het beschermingsinstrument dat ermee bedoeld is.

Goed dat ons bureau daar ook tijdens de crisis alert over gebleven is. Als arts van een pg-plus afdeling lijkt het soms dat ik ‘noodgedwongen tegen de wet in moet gaan’. Dat kan niet de bedoeling zijn. Totdat ik me realiseer dat me dat bewust maakt om over alternatieven na te denken. De kritische landelijke SIILO-groep van Wzd-functionarissen meldt dat ook voortdurend. Goed dat de wet je bewust houdt.

Het is zeer zinvol om als Wzd-functionaris bij de SIILO-groep aangesloten te zijn. De intervisie en onderlinge steun is een weelde. Het gaat heel handig via onze Verenso-site. Een Verenso-lidmaatschap is wel een voorwaarde. Maar wie wil in deze tijden geen lid van Verenso zijn? We zijn de 1.900 leden al voorbij en zijn een beroepsgroep geworden waar men rekening mee houdt.

Een andere uitdaging, in het toekomstige normaal, is het stimuleren van de instroom naar de vervolgopleiding. Ik ben blij, met SOON, dat er groei is en dat er hard gewerkt wordt aan een toename van die groei. Maar de factsheets over de toekomst leiden ook tot zorgen over achterblijvende groei. Het moet echt meer, om te voorkomen dat we straks een ‘halfleeg’ glas hebben. Verenso heeft daar de noodklok over geluid, ondanks de vreugde over de groei.

Overigens is klokken luiden niet het enige wat we doen. We intensiveren de samenwerking met SOON, zoeken verbinding met het Interuniversitair Overleg Ouderengeneeskunde Basiscurriculum (IOSO-B), met de Hoogleraren (IOSO-A) en met opleidingsdirecteuren van de geneeskundefaculteiten. Allemaal gericht op de vergroting van het contingent aan opgeleide specialisten ouderengeneeskunde. De verbetering van bekendheid met het specialisme ouderengeneeskunde bij geneeskundestudenten is daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast doet Verenso ook het een en ander om de ‘marktwaarde’ van de specialist ouderengeneeskunde te verbeteren. 

Vergeet uw eigen verantwoordelijkheid overigens niet. Participatie in onderwijs en opleiding moet onderdeel van uw jaarplan zijn of van de medische staf of vakgroep. SOON heeft een prachtige kaderopleiding Opleiden ontwikkeld. Faculteiten trainen u als docent basiscurriculum. Voor zowel facultair- als praktijkonderwijs (= coschappen) is er voortdurend vraag naar generalisten als u. Het verrijkt uw carrière (ik spreek uit ervaring) en we bewijzen onze eigen beroepsgroep er een grote dienst mee.

Ik heb nog zoveel uitdagingen niet genoemd. In de eerstelijn, in de GRZ en ELV-sector, bij taakherschikking, de wetenschappelijke ambities, de samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Blijf met dezelfde trouw als nu de Verenso-nieuwsbrieven lezen, en u hoort ervan “as time will go on…”.

Auteur

  • Mathieu Prevoo, bestuurder Wetenschap & Opleiding, specialist ouderengeneeskunde
PDF
Genereer PDF document