App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Een Leven Lang Leren

‘Oud of the box’ is de slogan van het Verenso najaarscongres. Dromen, denken, durven en doen zijn de kernwoorden waarop de slogan is gebouwd. Het congres daagt sprekers uit om de deelnemers te voeden met nieuwe gedachten en ontwikkelingen binnen de ouderengeneeskunde.

Als redactie hebben we geprobeerd om een editie samen te stellen die aansluit op het congresthema. Dit nummer zoemt in op ontwikkelingen rond de wijze van opleiden, de kwaliteitseisen waaraan  een toekomstig specialist ouderengeneeskunde moet voldoen en de positionering van de specialist ouderengeneeskunde binnen het totale zorgaanbod voor ouderen. Er worden veel initiatieven door Verenso en de opleidingsinstituten ontwikkeld (zoals bijvoorbeeld het aioto-traject), met als belangrijkste doel het verhogen van de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen. 

lees verder