App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Licht op oranje

Er is veel te doen over passende geneeskunde voor ouderen in hun laatste levensfase. Niet alleen is er steeds meer aandacht voor schadelijke overbehandeling, maar ook het minder besproken thema van onderbehandeling is op de agenda komen te staan. Soms is het namelijk juist goed om te beginnen met een bepaalde therapie, bijvoorbeeld in het kader van palliatieve zorg.

‘Start en stop’ is de titel van het Verenso-najaarscongres, op 26 november in Ede. In dit aan het congres gekoppelde themanummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde ligt de focus op alles wat er tussen stoppen (rood licht) en starten (groen licht) in zit. De ouderengeneeskunde laat zich naar ons idee het beste kenmerken door een oranje licht: soms kun je oversteken, maar wees altijd op je hoede.

lees verder