App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Kiezen voor delen

Hoe moeten we de kaderopleiding plaatsen in ons generalistische vak? Dat is een van de vele interessante vragen die in dit congresnummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde aan de orde komen. Eric van der Geer van het Radboudumc denkt dat de kaderopleiding steeds minder meerwaarde heeft. De aios van tegenwoordig zijn immers veel beter opgeleid dan de verpleeg-huisartsen van nog niet eens zo heel lang geleden, schrijft hij.

Martin Smalbrugge van het VUmc is een andere mening toegedaan. Uiteraard is de generalistische specialist ouderengeneeskunde van groot belang voor een goede zorg, maar de kaderarts is een verrijking, is zijn visie. De kaderarts heeft zich immers bekwaamd in een deel van het vak waarvan de patiënt die dat nodig heeft profijt heeft.

lees verder