App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Zorggerelateerde kwaliteit van leven mantelzorgers

Zorggerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers na geriatrische revalidatie

Paulien van Dam, Wilco Achterberg, Monique Caljouw

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie 9 abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Kiezen voor delen' op 24 november 2016 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Doel

Beschrijven van zorggerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers na geriatrische revalidatie en het vaststellen van de hiermee geassocieerde determinanten.

Opzet

Een cross-sectionele analyse vier weken na afronding van geriatrische revalidatie, vanuit een prospectieve longitudinale follow-up studie in 16 verpleeghuizen.

Methode

Er werden 350 mantelzorgers en hun zorgvragers geïncludeerd. De zorggerelateerde kwaliteit van leven werd gemeten met de (Care-related Quality of Life-7 Dimensions (CarerQoL-7D). Dit instrument beschrijft mantelzorg belasting in zeven dimensies (voldoening, relationeel, mentaal, sociaal, financieel, verkregen ondersteuning van anderen en fysiek). De demografische gegevens van mantelzorgers en de zorgvragers, zelf gescoorde gezondheid en belasting van mantelzorgers, en het functioneren, de cognitie en de mate van stemmingsproblemen van de zorgvragers werden door middel van vragenlijsten verzameld. Mantelzorgers werden verdeeld in twee groepen op basis van hun gewogen totaalscore op de CarerQoL-7D. Univariate logistische regressie werd voor elke afzonderlijke determinant uitgevoerd. Voor de multivariate regressie analyse werden leeftijd, geslacht en variabelen met een p-waarde van <0.10 van zowel de mantelzorgers als hun zorgvragers geïncludeerd in het finale model.

Resultaten

Van de mantelzorgers was 66.2% vrouw (leeftijd 63 jaar (SD 13.3)) tegenover 63.4% bij de zorgvragers (mediane leeftijd 78 jaar [IQR 69-84]). De mediane CarerQoL-7D was 83.9 (IQR 74.4 – 91.7). Multivariate analyse liet zien dat een matige en/of slechte gezondheid [odds ratio (OR) 1.32 [95% betrouwbaarheids interval (BI) 1.14-1.54]), een hogere zelf gescoorde mantelzorg belasting (OR 2.68 [95% BI 1.23-5.85]), zich gelukkiger voelen als de zorgtaken aan een zelfgekozen ander persoon kunnen worden overgedragen (OR 1.33 [95% BI 1.15-1.53]), en een ernstig gestoorde cognitie van de zorgvrager (OR 2.52 [95% BI 1.21-5.25]) onafhankelijk geassocieerd waren met het hebben van een zorggerelateerde kwaliteit van leven (CarerQoL-7D) lager dan de mediaan. Zich gelukkig voelen was onafhankelijk geassocieerd met een zorggerelateerde kwaliteit van leven op of boven de mediaan (OR 0.53 [95% BI 0.40-0.70]).

Conclusie

Zorggerelateerde kwaliteit van leven na geriatrische revalidatie in een verpleeghuis is onafhankelijk geassocieerd met de zelf gerapporteerde gezondheid, mate van gelukkig zijn en mantelzorg belasting en een ernstig gestoorde cognitie van de zorgvrager ten tijde van opname op de revalidatieafdeling. Om een betere voorspelling te kunnen doen over de te verwachtte mantelzorg belasting na revalidatie van de zorgvrager, is al eerder in het revalidatieproces onderzoek nodig naar karakteristieken van de mantelzorger, zoals gezondheid, mate van gelukkig zijn en de zorggerelateerde kwaliteit van leven vóór de revalidatie, en de tijd die iemand al mantelzorger is.

Auteur(s)

  • Drs. Paulien H. van Dam, Afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  • Dr. Wilco P. Achterberg, Afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  • Dr. Monique A.A. Caljouw, Afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Literatuur

Reacties
PDF
Genereer PDF document
PDF
Genereer PDF document