App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Pilotstudie naar de bruikbaarheid van een Early Warning Score (EWS) systeem in het verpleeghuis

Bruikbaarheid Early Warning Score in het verpleeghuis

Ingeborg Jansen

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie negen abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Buitengewoon Bijzonder' op 28 november 2019 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

 

Doel van het onderzoek

Het bepalen van de bruikbaarheid van een Early Warning Score (EWS) systeem in het verpleeghuis.

Opzet

Pilotstudie.

Methode

Voor dit onderzoek hebben wij een voor het verpleeghuis aangepaste versie van een EWS-systeem ontwikkeld. Het systeem werd afgedrukt op zakkaartjes.

Dit pilotonderzoek vond plaats in een verpleeghuis met 90 cliënten (PG en somatiek). Alle verzorgenden werkzaam op de pilotlocatie werd een scholing aangeboden. Tijdens de onderzoeksperiode van twee maanden werkten de verzorgenden met de zakkaartjes. Door middel van dossieronderzoek werd een pretest-posttest analyse verricht. Na afloop van de onderzoeksperiode zijn er onder alle betrokkenen vragenlijsten afgenomen om bevorderende en belemmerende factoren voor het werken met de EWS te achterhalen.

Resultaten

Van alle verzorgenden nam 89% deel aan de scholing. Tijdens de onderzoeksperiode werden 139 verschillende sets van vitale waarden gemeten bij verschillende cliënten. Zestig procent van deze metingen vond plaats tijdens ANW-diensten. Van alle sets van vitale waarden (n=139) werd 7% (n=10) volledig volgens het EWS-systeem gerapporteerd. Toepassing van de EWS was significant beter wanneer er ook contact met een arts volgde. Er werd een significante reductie van het aantal inadequate acties door verzorgenden gevonden van 11% (voor invoering EWS) naar 2% (na invoering EWS). Bevorderende factoren voor het gebruiken van de EWS waren: helpend in besluit om een arts te bellen, helpend in prioriteren van taken, en ondersteunen van de intuïtie. Belemmerende factoren waren de ervaren tijdsinvestering en het niet altijd inzetten van een aanvullende actie door een arts bij een EWS ­≥3.

Conclusie / discussie

De Early Warning Score werd zeer matig toegepast. Desalniettemin werd een significante reductie van inadequate acties gevonden van 11% naar 2%. Met een betere compliance kan dit veelbelovend zijn om het aantal potentiële medische fouten in de Nederlandse verpleeghuizen te reduceren.

Met de EWS-zakkaartjes beogen wij een begrijpelijke en gemakkelijk toepasbare tool te bieden voor verzorgenden en verpleegkundigen in het verpleeghuis. Deze tool moet hen ondersteunen in de beslissing al dan niet een arts te bellen over een zieke cliënt, en hoe vervolgens effectief met een arts te overleggen. Een dergelijk systeem kan uiteindelijk leiden tot meer tijdige en adequate zorg, die in de verpleeghuissetting uiteraard niet altijd curatief of levensverlengend van aard moet zijn.

 

Auteur

  • Ingeborg Jansen, specialist ouderengeneeskunde in opleiding (VOSON, Nijmegen), locatie onderzoek: Verpleeghuis Mariënburght, Stichting land van Horne

Onderzoeksbegeleiders

  • Dr. Els Derksen (VOSON/Radboudumc, UKON)
  • Prof. Dr. Raymond Koopmans (VOSON/Radboudumc, UKON)
3
Lia Oesterholt
Een mooie tool. Ik werk als docent verpleegkunde op het Graafschap College Doetinchem. Ik zou het EWS systeem afgerukt op zakkaartjes graag als voorbeeld in de lessen willen gebruiken bij de opleiding Mbo- verpleegkunde. Met name omdat de meeste studenten werken of gaan werken in de ouderenzorg. Ik gebruik nu de ABC..., EWS en SBAR ontwikkeld door ProActive Nursing.
Graag hoor ik of en waar ik deze zakkaartjes kan bestellen.
Mailadres: l.oesterholt@graafschapcollege.nl
Dorenda Philippo
Je was toch ook met de sbar bezig, heb je daar al resultaten van? Ik wil dit graag als verbetervoorstel doen in mijn verpleeghuis. Resultaten zouden goede onderbouwing zijn.
Demi Dekkers
Een mooi onderzoek. Ik zou graag de zakkaartjes ook willen gebruiken op mijn verpleegafdeling. Graag hoor ik of en waar ik deze zakkaartjes kan bestellen.
Mailadres: da.dekkers@student.avans.nl
PDF
Genereer PDF document