App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Ik heb gezegd: oratie Debby Gerritsen

Cover-oratie-Debby-Gerritsen.jpg 

Martin Smalbrugge

 

Op 29 september 2020 aanvaardde professor dr. Debby Gerritsen haar ambt als bijzonder hoogleraar ‘Welbevinden van kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten in de langdurige zorg’ met het uitspreken van haar rede (oratie) ‘Ode aan kwetsbaarheid’. Als meest bijzondere zinssnede blijft me bij: ‘door kwetsbaarheid te tonen ga je glanzen’. 

De bijzondere leerstoel is ingesteld vanuit het UKON, de academische werkplaats van instellingen voor langdurige zorg, verbonden aan het Radboudumc. De leerstoel is Debby Gerritsen op het lijf geschreven. Zij houdt zich vanaf het begin van haar wetenschappelijke carrière bezig met onderzoek naar kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de langdurige zorg, in het bijzonder ouderen met dementie. Hoe kun je bij deze groep mensen kwaliteit van leven, welbevinden, meten en hoe kun je hun kwaliteit van leven, hun welbevinden, optimaliseren?

Daarmee raakt haar onderzoeksthematiek aan het kerndoel van het specialisme  ouderengeneeskunde; namelijk bijdragen aan behoud c.q. verbetering van de kwaliteit van leven/welbevinden van onze patiënten. Het theoretisch kader dat Debby in haar werk hanteert is de SPF-theorie, de theorie van de Sociale Productie Functies, verder uitgewerkt in de Zelf-Management van Welbevinden (ZMW)-theorie en de ‘theorie van de persoonsgerichte zorg’, waarop de Zorgstandaard dementie gestoeld is. De SPF-theorie onderscheidt vijf basisbehoeften (comfort, stimulatie, affectie, gedragsbevestiging, status/identiteit) en stelt dat als je voor jezelf deze basisbehoeften kunt vervullen, je fysiek en sociaal welbevinden ervaart. 

Hoe we in de ouderenzorg en ouderengeneeskunde optimaal aan de vervulling van die basisbehoeften, en daarmee aan het welbevinden van ouderen, kunnen bijdragen is een van de grote uitdagingen voor de komende tijd. Prachtig dat er nu een bijzondere leerstoel met focus op dit belangrijke kerndoel van ons specialisme is en Debby Gerritsen op deze leerstoel ‘zit’: de juiste vrouw op de juiste stoel.

Lees en bekijk hieronder de oratie! 

Oratie-Debby-Gerritsen.jpg

 

Auteur

  • Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, Afdeling Ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc
PDF
Genereer PDF document