App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Advance care planning in Nederlandse verpleeghuizen tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie

De abstractcommissie heeft op verzoek van de congrescommissie zes abstracts geselecteerd die tijdens het Verenso najaarscongres 'Innovatie' op 25 november 2021 middels een flitspresentatie gepresenteerd worden. Onderstaande abstract is daar een van.

Bas ter Brugge, Vera van Atteveld, Nienke Fleuren, Margo Douma, Mieke van der Ploeg, Jelle Hoeksma, Martin Smalbrugge, Eefje Sizoo

 

Doel

Onderzoeken hoe artsen in Nederlandse verpleeghuizen advance care planning (ACP) uitvoerden tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie en onderzoeken of en hoe ACP veranderde door deze pandemie.

Opzet

Een kwalitatieve analyse van een online vragenlijst met voornamelijk open vragen over ACP, uitgevoerd tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie onder artsen werkzaam in Nederlandse verpleeghuizen.

Methode

Aan respondenten werd gevraagd: (1) een recente casus te beschrijven waar gesproken was over anticiperende medische beslissingen; (2) om aan te geven of dit gesprek was beïnvloed door de COVID-19-pandemie; (3) of dergelijke gesprekken in het algemeen waren beïnvloed door de pandemie. De onderzoekers codeerden de antwoorden onafhankelijk van elkaar, creëerden een codeboek en zochten naar thema’s waarbinnen de codes konden worden geordend.

Resultaten

129 vragenlijsten werden ingevuld. Saturatie werd bereikt na het analyseren van 60 vragenlijsten. Uit de analyse kwamen vier overkoepelende thema’s naar voren: redenen voor een ACP-gesprek, de uitvoering van het ACP-gesprek, onderwerpen die besproken werden tijdens het ACP-gesprek en besluitvorming tijdens het ACP-gesprek. COVID-19-specifieke veranderingen in ACP zoals aangegeven door de respondenten waren als volgt: (1) een COVID-19-infectie als reden om een ACP-gesprek te voeren; (2) een hogere frequentie van ACP-gesprekken; (3) minder face-to-face contact met vertegenwoordigers en (4) intensive care opname als extra onderwerp tijdens de anticiperende medische besluitvorming.

Conclusie/discussie

ACP in Nederlandse verpleeghuizen veranderde door de COVID-19-pandemie. Een verandering om te behouden is het frequente en informele contact met vertegenwoordigers van patiënten. Dit zorgt voor wederzijds begrip en helpt het proces rondom besluitvorming bij ACP.

Het artikel is ingediend bij een internationaal tijdschrift door de bovengenoemde auteurs.

Auteurs

  • Bas P.H ter Brugge, MD, aios ouderengeneeskunde, SBOH
  • Vera A. van Atteveld, MD, aios ouderengeneeskunde, SBOH
  • Nienke Fleuren, MD, aioto ouderengeneeskunde, SBOH
  • Margo H. Douma, MD, aios ouderengeneeskunde, SBOH
  • Mieke B. van der Ploeg, MD, aios ouderengeneeskunde, SBOH
  • Jelle E. Hoeksma, MD, aios ouderengeneeskunde, SBOH
  • Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, hoofd opleiding Gerion en senior onderzoeker, afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
  • Dr. Eefje M. Sizoo, specialist ouderengeneeskunde, docent Gerion en onderzoeker UNO Amsterdam, afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc

 

PDF
Genereer PDF document