App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

 jacqueline-de-groot-web.jpg 

Jacqueline de Groot

 

Hallo collega’s,

Wat hadden we ons verheugd om als bestuur met vele leden weer eens fysiek samen een mooi najaarscongres te mogen beleven, maar helaas! Het wordt toch weer een digitaal samenzijn. Maar dat betekent niet dat we niet alsnog een mooi congres tegemoet gaan. Tijdens de ALV op 25 november blikken we terug op een, in vele opzichten, intensief jaar. Een van de behaalde doelen, die ik er nu uit wil lichten, is het afronden van het strategiedocument Specialist ouderengeneeskunde 2030. Ondanks alle aandacht die naar COVID ging, is het ons gelukt.

Het traject is in het voorjaar 2020 gestart met een eerste bijeenkomst onder leiding van Jester strategy. Vanuit de leden, bestuur en directie is een klankbordgroep samengesteld. De leden die deelnamen, waren afkomstig uit diverse werkvelden van ons brede vak: intramuraal, psychogeriatrie, somatiek, geriatrische revalidatie én eerste lijn. En hadden diverse leeftijden of waren nog in opleiding!

Aan de hand van vragenlijsten zijn verschillende scenario’s opgesteld, die telkens in opeenvolgende bijeenkomsten zijn aangescherpt. Scenariodenken wordt veel gebruikt om te komen tot handelingsperspectieven. Het is niet zozeer een doel om de werkelijkheid zo goed mogelijk neer te zetten, maar eerder het creëren van extremen om je zo uit te dagen buiten je eigen kaders te denken. Dat heeft tot intensieve en interessante bijeenkomsten met elkaar geleid. Uiteindelijk zijn daar de handelingsperspectieven uit voortgekomen, die in het strategiedocument staan. Via oproepen in de Verenso-nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd om in online ledensessies het document te bespreken en feedback te geven. Dat waren stuk voor stuk leuke en inspirerende bijeenkomsten, waarbij het duidelijk werd hoe fijn het is te kunnen sparren en weten van elkaar hoe en wat er leeft. Hoe iets tot stand komt en waarom. Ook met de hoogleraren en SOON is het natuurlijk besproken. Uiteindelijk is alle feedback weer door onze directeur Nanda Hauet vertaald in het strategiedocument en ligt het nu voor in de ALV. Dit is, om aan te geven hoeveel werk erin zit, de tiende versie. Wat mij betreft een tien met een griffel! Dank!

In de komende jaren van, naar verwachting, vele uitdagingen voor de gezondheidszorg geeft het ons als vereniging richting in de stappen die we moeten gaan nemen ten aanzien van onze positionering. Om dit ook duidelijk te maken naar andere stakeholders met wie we aan tafel zitten, is er ook een externe, meer glossy, versie gemaakt met quotes van deelnemers van de klankbordgroep.

Iets anders wat we ervan geleerd hebben, is de snelle interactiemogelijkheid met verschillende leden tijdens de ledensessies. Dat is niet nieuw, want de klankbordgroep voor het behandeladvies van COVID komt ook frequent bijeen. Maar dat is onderwerp gebonden. Het is zeer waardevol om over en weer bij te praten, dagelijkse dingen aanhangig te maken, weten hoe er vanuit het bureau gehandeld wordt. Welke hobbels wie waar tegen komt, enz. Daarom willen we dit vanaf januari 2022 graag voortzetten in zgn. maandelijkse online koffiemomenten. Waarover meer in de komende nieuwsbrieven. Het is meteen een mooi begin van ons jubileumjaar.

In 2022 bestaan we namelijk 50 jaar! Tijdens de ALV zullen we daar nog meer bij stilstaan. En zullen we met jullie delen wat we daarvoor in petto hebben, want dit jubileumjaar willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!

Sluit dus aan bij de ALV en vier volgend jaar het 50-jarige bestaan met ons mee! Een lichtpuntje in het vooruitzicht kunnen we allemaal wel gebruiken.

Blijf gezond. Hopelijk zien we elkaar snel!

Groet, Jacqueline

PDF
Genereer PDF document