App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Advance care planning is onze core business. Sommige collega’s zeggen zelfs: ‘ouderengeneeskunde is advance care planning’. Daar valt wel wat voor te zeggen als het gaat om kwetsbare ouderen die wonen in het verpleeghuis. Zij hebben tegenwoordig nog maar een beperkte levensverwachting.

De bijdragen in dit themanummer maken zichtbaar hoe nauw advance care planning verweven is met het vak ouderengeneeskunde. Advance care planning is ons dagelijks werk.

lees verder