2 april 2024

Advies COVID-19-vaccinatie najaar 2024

Advies COVID-19-vaccinatie najaar 2024

De Gezondheidsraad adviseert om net als in 2023 in het najaar COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers, aan medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten. Een aanbod aan alle zwangeren is in de huidige situatie niet meer nodig volgens de raad.

Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om in 2024 meer inspanningen te leveren om alle groepen die voor COVID-19-vaccinatie in aanmerking komen goed te bereiken, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken om al dan niet gebruik te maken van het aanbod.

We gaan weer met alle partijen, onder leiding van het RIVM, aan de slag om de vaccinatie voor het najaar 2024 voor te bereiden. We houden jullie op de hoogte.

Naar nieuwsoverzicht