3 mei 2022

Dalend aantal besmettingen in verpleeghuizen

Dalend aantal besmettingen in verpleeghuizen

Update COVID-19-registratie 3 mei 2022 

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 -registratie om die reden goed te blijven invullen.

NB: De afgelopen drie weken was het vanwege een technische storing niet mogelijk om de gegevens te publiceren. De huidige update laat om die reden het verschil zien ten opzichte van drie weken geleden. Gezien de daling in het aantal nieuwe besmettingen zal Verenso vanaf nu de cijfers eens in de twee weken publiceren.

Update Ysis

In Ysis zien we ten opzichte van drie weken geleden 290 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een stabiel beeld ten opzichte drie weken geleden, toen werden 624 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn in deze periode 11 patiënten in Ysis geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 3 mei (13:00 uur) in totaal 21.934 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.817 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan drie weken geleden, toen werden 2.832 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 19.117 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.756 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.844 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.402 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 442 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 9.137 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn ten opzichte van drie weken 59 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is lager dan drie weken geleden, toen werden 181 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. In de afgelopen drie weken is 1 patiënt geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19-registratie in het EPD. Ons meldt op 3 mei 2022 (16:00 uur) in totaal 6.800 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.851 verdenkingen op COVID-19 en 3.949 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 493 patiënten zijn overleden; 1.477 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19-registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19-registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht