31 oktober 2019

Handreiking Wzd voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in intramurale setting in concept gereed

Verenso heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van de 'handreiking Wzd voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten in intramurale setting'. Deze handreiking ligt nu bij VWS ter beoordeling en is formeel dus nog een concept.

Zie ook Verenso Standpunten Wzd.

Naar nieuwsoverzicht