24 april 2020

Invloed COVID-19 pandemie leidt tot nieuw advies Pneumokokkenvaccinatie

In februari 2018 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht om volwassen vanaf 60 jaar pneumokokkenvaccinatie aan te bieden en deze vaccinatie elke 5 jaar te herhalen, tot en met de leeftijd van 75 jaar. In het licht van de COVID-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het ministerie van VWS in april 2020 gekeken of her-prioritering van de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk was.

Om kwetsbare mensen te beschermen en verdere belasting van de gezondheidszorg zo veel mogelijk te beperken is bescherming tegen andere infectieziekten waarvoor vaccinatie beschikbaar is, zoals pneumokokkeninfectie, belangrijk. De Gezondheidsraad adviseert daarom om volwassenen van 70-79 jaar voorrang te geven bij de pneumokokkenvaccinatie in het najaar van 2020. Binnenkort zullen wij u verder informeren over wat dit betekent voor de verpleeghuizen. Voor meer informatie kunt u nu al terecht op de website van SNPG en de website van de Gezondheidsraad.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht