29 augustus 2023

Onderzoek De Geneeskundestudent toont belang aandacht extramurale beroepen in de geneeskundeopleiding aan

Wist je dat het merendeel van de geneeskundestudenten aangeeft onvoldoende onderwijs te hebben gehad om een duidelijk beeld te krijgen van extramurale specialisaties zoals het specialisme ouderengeneeskunde en behoefte heeft aan meer extramuraal onderwijs? Dit blijkt uit het onderzoek van De Geneeskundestudent. Ook Verenso pleit voor het realiseren van een evenwichtiger en completer curriculum.

Slechts twee van de acht faculteiten bood in het studiejaar 2022/2023 een vast coschap ouderengeneeskunde aan alle geneeskundestudenten in de master aan. Dit komt naar voren in het onderzoek van De Geneeskundestudent (n= 2647). 55,7% van de geneeskundestudenten geeft hierin aan te weinig onderwijs te krijgen over beroepen buiten het ziekenhuis om hier een goed beeld van te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat er een dringende behoefte is aan meer aandacht voor extramurale geneeskunde in het medisch curriculum.

In juli 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zich samen met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in te zetten voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde in de studie geneeskunde. Het doel hiervan is dat geneeskundestudenten kennismaken met dit vakgebied, onder andere in de hoop dat er meer specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid in de toekomst. Dat dit van belang is blijkt wel uit het feit dat er in 2023 maar 167 van de 260 beschikbare opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde werden gevuld.

De Geneeskundestudent doet verschillende aanbevelingen op basis van de onderwijsresultaten. Zo wordt geadviseerd om het aantal coschapplekken te verruimen en maximaliseren. Voldoende begeleiders, docenten en een inhoudelijk interessant coschapprogramma zijn hierbij van belang. Ook wordt aanbevolen aan de geneeskundefaculteiten om het curriculum meer te richten op extramurale specialismen, een vast coschap aan te bieden en te inventariseren hoe het huidige aanbod van coschappen verbeterd kan worden om studenten de inhoud van het vak te leren.

Verenso blijft zich inzetten voor de lobby van het vaste coschap en roept haar leden daarom graag op om betrokken te zijn bij het opleiden van de nieuwe generatie specialisten ouderengeneeskunde.

Meer weten? Lees het onderzoek op de website van De Geneeskundestudent.

Naar nieuwsoverzicht