24 januari 2023

Publicatie Handreiking Eten en drinken voor mensen met dementie

Samen met een aantal andere organisaties heeft de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) een handreiking ‘Eten en drinken voor mensen met dementie’ ontwikkeld. Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor mantelzorgers, maar is ook geschikt voor zorgprofessionals in het verpleeghuis.

De handreiking Eten en Drinken is ontwikkeld door een groepje onafhankelijke experts, met hulp van enkele partnerorganisaties (Vilans, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Ergotherapie Nederland en Alzheimer Nederland) en externe experts. Namens Verenso is specialist ouderengeneeskunde Amnon Weinberg als expert geraadpleegd.

Aanleiding voor het schrijven van de handreiking waren de vele vragen in de praktijk over het onderwerp en het gebrek aan goed informatiemateriaal. De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat het thema eten en drinken in de handreiking breed wordt benaderd. Er wordt dus niet alleen aandacht gegeven aan het voedingskundige aspect rondom eten en drinken, maar ook het ergonomische, logopedische, psychische en ethische.

Doelstelling is mantelzorgers te ondersteunen en te voorzien van betrouwbare en heldere informatie over de problemen die bij hun naasten met dementie in het verpleeghuis kunnen ontstaan. Hoewel de handreiking zich in eerste instantie richt op de mantelzorger is de informatie ook zeer informatief voor zorgprofessionals in het verpleeghuis. Ook kan de zorgprofessional de handreiking aanraden wanneer naasten meer willen weten over eten en drinken bij dementie.

Voor vragen over de handreiking kan contact worden opgenomen met Mieke van Hamersveld: M.vanhamersveld@vilans.nl

 

Naar nieuwsoverzicht