12 oktober 2021

Publicatie richtlijn COVID-19 Revalidatie en nazorg

Op 15 april 2020 publiceerde Verenso haar eerste Behandeladvies Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie, op 1 december 2020 volgde de toevoeging van een ambulante module. We werkten bij de indicatiestelling samen met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Deze samenwerking heeft zich voortgezet in een gezamenlijk richtlijntraject dat nu heeft geleid tot de publicatie van deel 1 van de richtlijn Revalidatie en nazorg bij COVID-19.

Hoogleraar Wilco Achterberg is namens Verenso één van de voorzitters van de werkgroepspecialist ouderengeneeskunde Leonoor van Dam van Isselt is werkgroeplid namens Verenso. Wij danken hen voor hun inzet. De werkgroep werkt verder aan deel 2 van de richtlijn.

Voor dit moment blijven het Behandeladvies COVID-19 Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie en de richtlijn de richtlijn Revalidatie en nazorg bij COVID-19 naast elkaar bestaan. Daar waar het behandeladvies en de richtlijn elkaar tegenspreken is de richtlijn leidend. Meer informatie over de richtlijn is hier te vinden.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht