1 april 2020

Regionale aanpak voor zorg kwetsbare patiënten

Het ministerie van VWS is momenteel samen met betrokken partijen druk bezig om de coördinatie te verbeteren met betrekking tot (extra) capaciteit bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke zorghotels en evenementenhallen. Het beleid zal gericht zijn op regionale samenwerking (over domeinen heen) onder regie van ROAZ en GGD GHOR.

VWS heeft brieven verzonden met betrekking tot de regionale aanpak voor kwetsbare patiënten in verband met COVID-19. Een van de brieven is gericht aan zorgkoepels zoals Verenso, de andere is gericht aan directeuren publieke gezondheid.

Triage in de regio is bij uitstek een kwaliteit van de specialist ouderengeneeskunde en nu wellicht nog meer gevraagd dan normaal. Dat geldt ook over bijvoorbeeld kennis van ACP en palliatieve behandeling. De specialist ouderengeneeskunde kan zich juist nu onderscheiden.

Onze voorzitter Nienke Nieuwenhuizen wijdt hier vandaag een deel van haar vlog aan. Klik op de foto om de vlog te bekijken.

 NienkeNieuwenhuizen_vlog_010420.jpg

 

Naar nieuwsoverzicht