13 maart 2020

Update COVID-19

Verenso heeft in afstemming met het RIVM, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM), het ministerie van VWS, ActiZ en specialisten ouderengeneeskunde (SO) Paul van Houten en Jessica Edwards van Muijen dit (behandel)advies opgesteld voor de patiënten van specialisten ouderengeneeskunde. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van de GGD Amsterdam.

Gezien de epidemie is het van het groot belang dat SO’s alert zijn op een mogelijke een uitbraak van COVID-19 binnen een locatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn attenderen wij u daarop.

Lees meer

Naar nieuwsoverzicht