19 oktober 2021

Update leidraad Triage thuisbehandeling

Onlangs is de FMS-leidraad ‘Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19’ weer geüpdatet.

De leidraad biedt concrete aandachtspunten en besluitvormingscriteria voor de verwijzing en behandeling de oudere patiënt. De belangrijkste aanpassing in versie 7.0 betreft een nieuwe bijlage. Hierin wordt toegelicht waarom bij het maken van de beslissing over thuisbehandeling of verwijzen naar het ziekenhuis niet alleen mortaliteitscijfers maar de gehele context van de patiënt meegenomen moet worden. De overige wijzigingen zijn te vinden paragraaf 10.6.

Wij danken specialist ouderengeneeskunde Rogier van Deijck voor zijn inzet namens Verenso bij deze update.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht