30 juni 2020

Update ontwikkeling van GRZ

Eerder berichtten we u dat we samen met ActiZ bezwaar bij de NZa indienden over de aangekondigde tariefverlaging van de GRZ vanaf 2021. Een formeel bezwaar tegen het kostenonderzoek en de effecten daarvan op het tarief bleek echter op voorhand kansloos te zijn, omdat het bezwaar slechts betrekking kan hebben op correcte uitvoering van het kostenonderzoek. Het gesprek over continuïteit, kwaliteit en doorontwikkeling van de GRZ en de keten daaromheen wordt dan ook niet gevoerd.

Daarom worden voor het vervolg twee lijnen gevolgd. ActiZ onderzoekt vanuit welke aanknopingspunten in contractering en zorginkoop met gezamenlijke inspanning de financiële effecten voor 2021 kunnen worden beperkt en hoe de transitie naar passende tarieven richting 2022 alsnog kunnen worden voortgezet. Hiervoor wordt onder meer de monitor contractering ELV en GRZ gebruikt.

De andere lijn gaat over het beschrijven van kwaliteit van GRZ op lange termijn. Vanuit het Consortium GRZ worden hiervoor een aantal stappen gezet, waarbij één van de stappen is het ontwikkelen van een kwaliteitsagenda voor de GRZ.

Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht