29 april 2021

Vaccinaties in verpleeghuizen: zorg voor een compleet EPD

In de landelijke media wordt gesteld dat er onvoldoende inzicht is in hoeveel mensen gevaccineerd zijn. In twee bestuurlijke overleggen vandaag gaf het RIVM aan niet alle gegevens te hebben over vaccineren in instellingen en bij huisartsen. Mogelijke oorzaken hiervan worden onderzocht. Het RIVM zal de komende week ook zelf een aantal instellingen nabellen om oorzaken te achterhalen.

In de overleggen vandaag kwamen al mogelijke oorzaken aan de orde. Bijvoorbeeld dat artsen geen melding krijgen van het doorzenden van de gegevens aan het RIVM. Daardoor is het niet altijd duidelijk of de gegevens goed zijn doorgekomen. Dit punt wordt opgepakt. Mogelijk komt er een telefoonnummer waar je kunt navragen of de gegevens goed zijn doorgekomen. Van belang is in ieder geval dat de EPD’s goed gevuld zijn.

Mocht je onverhoopt nog niet alle vaccinatieregistratieformulieren in het EPD hebben ingevuld, dan is de oproep dit per ommegaande te doen en de gegevens door te sturen aan het RIVM. Gebruik hiervoor alleen het registratieformulier in het EPD, dus geen open tekstvelden. Een goede vaccinatieregistratie is belangrijk, zowel voor het landelijke vaccinatiebeeld als voor onze eigen onderzoeksgegevens.

Meer informatie: Seraya de Vries

Naar nieuwsoverzicht