12 februari 2024

Verzoek commentaar IKNL richtlijn Diarree in de palliatieve fase - uiterlijk 10 maart

Verzoek commentaar IKNL richtlijn Diarree in de palliatieve fase - uiterlijk 10 maart

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de conceptrichtlijn Diarree in de palliatieve fase wilt becommentariëren. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is bezig met de herziening van deze richtlijn. Vanuit Verenso is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Annemarie den Dulk naar de werkgroep afgevaardigd.

De richtlijn Diarree in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over signalering en behandeling van diarree, tenesmi en loze aandrang bij patiënten in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Op basis van de knelpuntenanalyse is door de werkgroep een keuze gemaakt voor de volgende onderwerpen (modules):

  • Signalering en amnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Aanvullend onderzoek (systematisch literatuuronderzoek)
  • Voorlichting
  • Preventie
  • Ondersteunende zorg
  • Niet-medicamenteuze behandeling (systematisch literatuuronderzoek)
  • Medicamenteuze behandeling (systematisch literatuuronderzoek)
  • Organisatie van zorg 

Daarnaast is er in deze richtlijn ook een module opgenomen over behandeling bij tenesmi (systematisch literatuuronderzoek).

Leden van Verenso kunnen de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de conceptrichtlijn wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier ontvangt Verenso graag uiterlijk 10 maart retour op richtlijnen@verenso.nl. Nadien kan het commentaar niet meer in behandeling worden genomen.

Naar nieuwsoverzicht