9 april 2024

Verzoek commentaar PZNL richtlijn Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase - uiterlijk 12 mei

Verzoek commentaar PZNL richtlijn Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase - uiterlijk 12 mei

Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is bezig met de herziening van de richtlijn ‘Dehydratie en vochttoediening in de palliatieve fase’ (voorheen IKNL).* Het is een symptoomgebonden richtlijn. De richtlijn geeft adviezen over diagnostiek, voorlichting en behandeling van dehydratie bij patiënten in de palliatieve fase en de klachten die daar het gevolg van zijn.

Vanuit Verenso is prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek UMC Utrecht en specialist ouderengeneeskunde niet praktiserend als voorzitter afgevaardigd. Daarnaast is dr. W.S. (Willemijn) van Erp, postdoctoraal onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde als werkgroeplid afgevaardigd.

Leden van Verenso kunnen de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de conceptrichtlijn wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier ontvangt Verenso graag uiterlijk 12 mei retour op richtlijnen@verenso.nl. Nadien kan het commentaar niet meer in behandeling worden genomen.

*Per 1 januari 2024 neemt stichting PZNL de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe palliatieve zorg-richtlijnen voor haar rekening in plaats van IKNL. Dat betekent dat zij de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg op zich nemen evenals de onderhoud- en beheerfase. In deze rol heeft stichting PZNL de taak om tot 2026 het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg af te ronden.

 

Naar nieuwsoverzicht