27 september 2022

Verzoek knelpunten voor herziening Ergotherapierichtlijn Hersenletsel uiterlijk 2 oktober 2022

Ergotherapie Nederland heeft Verenso gevraagd om knelpunten aan te leveren voor de herziening van de Ergotherapierichtlijn Hersenletsel. Namens Verenso participeert Manju Sharma-Virk in de klankbordgroep. Zij is als promovendus en specialist ouderengeneeskunde werkzaam op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

Verenso stelt het op prijs als je aangeeft of je specifieke knelpunten ervaart in de ergotherapeutische zorg aan mensen met hersenletsel. Je kunt de knelpunten uiterlijk 2 oktober 2022 mailen naar richtlijnen@verenso.nl.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki

 

Naar nieuwsoverzicht