Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.

Meer over Verenso