Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.

 


Onze standpunten

 

 


Richtlijnen en praktijkvoering

 

Opleiding, accreditatie en herregistratie

 


Wie is de specialist ouderengeneeskunde

Verenso regio's

De vereniging bestaat uit 18 regio’s die zijn onderverdeeld in 7 clusters. De onderverdeling van de clusters vindt u op de landkaart hiernaast. Als u op het betreffende cluster klikt, komt u bij de informatie van de regio's uit dat cluster.

Verenso Regio's
Noord
Randstad Noord
Oost
Randstad Midden
Randstad Zuid
Zeeland-Brabant
Zuid