Kwaliteit

Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen


2023 - De SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen gaat over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

De richtlijn betreft de herziening van de WIP-richtlijnen ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen ziekenhuizen’, ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen revalidatiecentra’ en ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Het dragen van beschermingsmiddelen is van belang om het risico op de overdracht van micro-organismen en virussen zo veel mogelijk te voorkomen. Onder PBM vallen handschoenen, beschermende kleding (schorten), chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers, oogbeschermingsmiddelen, beschermende hoofdbedekking, overschoenen en laarzen.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding (schorten)
  • Chirurgisch mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers
  • Pasvormtest (fittest)
  • Oogbescherming
  • Beschermende hoofdbedekking
  • Overschoenen en laarzen

Daarnaast komen onder andere ook aspecten met betrekking tot effectiviteit, noodzakelijkheid, hergebruik en duurzaamheid aan bod.

Eigenaar: Samenwerkignsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI)
Afgevaardigd namens Verenso:  Desiree aan de Stegge, specialist ouderengeneeskunde