App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

Stof tot nadenken

Op het moment dat ik het redactioneel aan het schrijven ben, is de zomervakantie al weer voor een groot deel voorbij en zijn zorgaanbieders driftig bezig met de productieafspraken voor de tweede helft van 2015 en maken zij een start voor 2016. Er zijn financieel goede berichten. Er is meer geld vrijgekomen voor de subsidieregeling kortdurend verblijf basis, intensief en palliatief, maar helaas niet voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Voor 2016 is het budget voor intramurale opnames en Wlz-geïndiceerde extramurale zorg verruimd, maar wordt er per cliënt een lager tarief betaald. Verder zijn er door de staatssecretaris meer dan 150 initiatieven ter verbetering van zorg en vermindering van de administratieve last goedgekeurd. Al met al positief nieuws. Ook positief is dat wij u mede dankzij de inbreng van meerdere auteurs weer een gevarieerd nummer kunnen aanbieden.

lees verder