U was trouwens unaniem als het gaat om de goedkeuring van het jaarplan en de begroting, alsmede met de voorgestelde governance wijziging. Die wijziging betekent dat we het bestuur uitbreiden met twee specialisten ouderengeneeskunde die, samen met de voorzitter, onze vereniging besturen. Natuurlijk met hulp van onze nieuwe directeur en een twintigtal top bureaumedewerkers. De bestuursfunctie is een hele leuke klus waarvan ik hoop dat er veel mensen interesse voor zullen tonen! Samen is ook veel leuker dan alleen, dus ik kijk met verwachting uit naar de eerste telefoontjes of mailtjes van mensen die wel wat meer informatie willen hebben over deze bestuursfunctie. Vrees niet, informeren betekent nog niet meteen solliciteren, dus voel u vrij!

Nog even terug naar de ledenvergadering. Begroting en jaarplan zijn unaniem goedgekeurd. Dat is voor een bestuurder natuurlijk heerlijk. Het geeft draagvlak voor de gekozen richting en voelt als steun voor alle dingen die we de laatste jaren met het bureau bereikt hebben. En toch... Misschien ben ik het toch een beetje eens met de jonge collega die ik na de vergadering bij de borrel trof en die verzuchtte; “toch jammer dat we niet vol passie en met allerhande ingebrachte moties tot diep in de nacht hebben zitten vergaderen, zoals dat bij onze studentenvereniging nog wel gebeurde.’’ Terwijl de agenda daar genoeg ruimte voor bood.

We hadden een mooie vergadering met een volle zaal. Ik was blij met de inbreng van verschillende, ook nieuwe, inzichten. Ik merk echter ook terughoudendheid als het gaat om kritische vragen. Soms komen mensen nadien toch nog even wat zeggen of vragen. Deze bescheidenheid of voorzichtigheid kenmerkt wel onze beroepsgroep, waarbij we in de veilige omgeving van onze eigen vereniging en onze eigen collegae, niet hardop kritische vragen willen (of durven?) stellen. En dat mag. Soms vraag ik me af of er wel voldoende urgentie gevoeld wordt. Er gaat veel veranderen. Niet alleen in de gezondheidszorg of in onze vereniging, maar ook in uw dagelijks werk. Sommige veranderingen zult u omarmen, anderen verguizen. Echter, alle veranderingen vragen om het laten horen van uw stem. Alleen u kunt duidelijk maken wat er nodig is om invulling te geven aan ons vak en de toekomst van dat vak. Uw positieve geluid wordt trouwens ook graag gehoord! Uw ideeën zijn waardevol. Niet alleen binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. In uw vakgroep, in uw organisatie. Dat zal de belangrijkste uitdaging zijn in 2019. Dat we kunnen vertellen wat we doen, waarom we het doen en wat we daarvoor nodig hebben. En dat we het daarover samen eens kunnen zijn.

Volgend jaar hoop ik nog meer mensen te mogen ontmoeten om uw geluid te horen, zowel in de regio als op de ledenvergadering. En dan ruim ik in die ledenvergadering graag een half uurtje meer tijd in om alle kritische vragen te kunnen beantwoorden. Of zou het nachtwerk worden?

Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een ‘klinkend’ 2019.