App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Van de redactie

50 jaar Verenso: toen en nu


 

 Sandra van Beek

 

In het laatste nummer van 2022 besteden we graag aandacht aan het 50- jarig jubileum van de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso. Een bijzondere mijlpaal die uitgebreid is gevierd tijdens het speciale jubileumcongres op 1 en 2 juni 2022, maar uiteraard ook in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde niet mag ontbreken. In dit nummer blikken we terug en kijken we vooruit!

Dat doen met een artikel van Jos Schols ‘Specialist ouderengeneeskunde toekomstproof?’ op basis van zijn lezing tijdens het jubileumcongres. Oud voorzitter Dirk van der Wedden blikt terug op de beginjaren van de vereniging en Herman Cools en Paul Oostvogel geven een terugblik op het specialisme ouderengeneeskunde. Bij elkaar biedt dit een mooi overzicht van de ontwikkeling die het vak heeft doorgemaakt, waarbij goede kwaliteit van zorg en behandeling altijd centraal staat.

In de rubriek actueel een interview met Edzard Gelderman over de Dirk Gaasbeek Stichting, opgericht om met muziek het leven van mensen met een hersenaandoening te verbeteren. Ook een mooi multidisciplinair artikel over ervaren knelpuntenanalyse met betrekking tot proactieve zorgplanning in de langdurige zorg van Daisy Janssen et al en een artikel van Wing Hung Tong et al over Evidence-Based Medicine onderwijs in de ouderengeneeskunde. Caroline Damhuis en Nienke Fleuren geven een kort verslag van het EuGMS-congres in Londen.

Daarnaast is er dit nummer aandacht voor de huidige praktijk met een artikel van Lauri Faas met uitleg over de visitatie van vakgroepen van specialisten ouderengeneeskunde; een artikel van Henk Veltkamp en Lucia van Iersel over geestelijke zorg in de thuissituatie en een uitgebreid interview met Ellen Vreeburg, die terugblikt op haar rol als voorzitter van de raad van toezicht van Verenso. Ook hierin komt de professionalisering van de beroepsgroep duidelijk terug!

Verder vindt u uiteraard ook de gebruikelijke rubrieken, zoals Hora Est, een CAT over copolaminebutylbromide als profylaxe voor reutelen in de terminale fase, woord van het bestuur en de bijdrage vanuit SANO UNO UMCG.

Het laatste nummer van dit jaar is weer goed gevuld en interessant voor iedereen die meer over ouderengeneeskunde en het vak van de specialist ouderengeneeskunde wil weten. Het laat mooi de ontwikkeling zien die de zorg voor ouderen in Nederland in de laatste 50 jaar heeft doorgemaakt en onderstreept de noodzaak van het specialisme. Ik sluit dit redactioneel dan ook graag af met de woorden van Dirk van der Wedden: “Voor ons vakgebied ligt echt een belangrijke taak in het verschiet, zowel in het verpleeghuis als daarbuiten. Zorg dat onze deskundigheid, die we de afgelopen halve eeuw hebben opgebouwd, breed wordt toegepast. Daar zijn ouderen bij gebaat, daar is de samenleving bij gebaat.”

Namens de gehele redactie wens ik u veel leesplezier. Tot 2023! 

Kom je onze redactie versterken? We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s. Klik hier voor de vacaturetekst. 

PDF
Genereer PDF document