App Icoon

Klaar, naar Verenso tijdschrift

Woord van het bestuur

Samen zijn we Verenso

 

jacqueline-de-groot-web.jpg 

Jacqueline de Groot

 

Ons jubileumjaar is bijna ten einde. Wat hadden we een heerlijk feest in juni! En wat lijkt het ook alweer lang geleden. Wat hebben we in de tussentijd allemaal ook alweer meegemaakt? ‘Never a dull moment’ om er maar eens een cliché in te gooien.

In de voorbereiding naar de algemene ledenvergadering nemen we met bestuur, directie en raad van toezicht het jaarplan met elkaar door en  bespreken we de stand van zaken. Iedere keer zijn we dan weer verrast over de hoeveelheid werk die verzet wordt op het bureau. Als het gaat om kwaliteit, herkent eenieder de richtlijnen, visitaties en herregistraties. Als het gaat om belangenbehartiging is dat vaak veel minder duidelijk.

Zo waaide er rondom het traject Integraal Zorgakkoord regelmatig stof op. Waren we nu wel of niet een tekenende partij en hoe verhouden we ons tot dat akkoord? Dan is er ook nog het traject Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, WOZO. En de overheveling van de behandelcomponent vanuit de Wlz naar de Zvw. Uiteindelijk is de rode draad in deze trajecten, dat we anders moeten gaan werken. Hoe gaan we met steeds minder mensen de zorg voor steeds meer ouderen vormgeven? Kunnen we dan met elkaar nog de kwaliteit die we nu bieden garanderen? Denk je daar wel eens over na of heb je het daar wel eens over in de vakgroep? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms zie ik nu al hoe moeilijk het is een rooster rond te krijgen met gekwalificeerd personeel.

Kortom: het is een roerige tijd. Een tijd ook, waarin het belangrijk is elkaar te voeden met ervaringen, kennis en nadenken over mogelijkheden voor de toekomst.

Veel van de werkzaamheden van bureau en bestuur zijn niet meteen zichtbaar. Als bestuur en directie hebben we het over hoe we dat alles meer voor het voetlicht kunnen brengen. In de nieuwsbrieven proberen we dat zo goed mogelijk uit te leggen, maar we kunnen ons ook goed voorstellen dat het soms nog meer vragen oproept. Blijf daar niet mee zitten! We bespreken het graag met je.

We hebben bijvoorbeeld een groep van 150-200 leden die actief betrokken zijn in commissies en klankbordgroepen. Graag zouden we die groep uitbreiden, maar we merken dat dat niet makkelijk is. We zoeken naar een goede manier om leden meer te betrekken. Het kennismaken in de regio’s met de aanwezige besturen is inmiddels gestart, maar er zijn ook nog regio’s waar geen bestuur is. Mocht je daar iets in willen betekenen, horen we dat graag. Het uitwisselen vanuit de landelijke tafels naar de regio’s en andersom is nodig voor de toekomst van ons vak en onze positie in de hele keten van zorg. Daarnaast zijn we regelmatig betrokken bij de verschillende opleidingen voor onderwijs, zeer waardevol en inspirerend. Tenslotte zijn we samen Verenso en staan we voor de best passende medische zorg voor kwetsbaren met een complexe zorgvraag, ongeacht waar ze verblijven.

Tijdens de algemene ledenvergadering nodigen we je uit om hier met ons over van gedachten te wisselen. Mocht je daar onverhoopt niet bij kunnen zijn en ideeën hebben: laat het weten!

 

Hartelijke groeten,


Ook namens Rhona en Mathieu
Jacqueline

PDF
Genereer PDF document