10 juni 2024

Beroepsverenigingen langdurige zorg in gesprek met directeur-generaal

Beroepsverenigingen langdurige zorg in gesprek met directeur-generaal

Foto v.l.n.r. Gerjanne Vlasveld en Suzanne Duffels (beiden NVAVG), Nanda Hauet (Verenso), Carsten Herstel (VWS), Femke Teeling (V&VN) en Anno Pomp (VWS).

Op 29 mei spraken de NVAVG, V&VN en Verenso de recent gestarte directeur-generaal langdurige zorg; Carsten Herstel.

Een directeur-generaal is (DG) is verantwoordelijk voor een beleidsterrein, in dit geval de langdurige zorg, binnen het ministerie van VWS. Het doel van het gesprek was een kennismaking; het gesprek bood de kans wat uitgebreider stil te staan bij de professionals in de langdurige zorg. Wat is voor hen van belang nu en in de toekomst. Gesproken werd over de diverse uitdagingen in de langdurige zorg en waarin de langdurige zorg verschilt van de ziekenhuiszorg.

Vanuit de aanwezige verenigingen werd aangegeven dat de in samenwerking met VWS gestarte trajecten op het vlak van kwaliteit van de zorg enorm belangrijk zijn voor de toekomst van de langdurige zorg. Denk hierbij aan het recent gestarte kennisinstituut bij V&VN, het traject RAILZ (Richtlijnen artsen in de langdurige zorg) en Leren van data. Daarmee moeten we vooral doorgaan. Daarnaast is aandacht gevraagd voor een aantal andere zaken. Denk aan een positieve beeldvorming voor het werken in de langdurige zorg, het belang van goede arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden in de langdurige zorg en het tijdig kennis laten maken met de langdurige zorg in de opleiding. De DG gaf zelf ook aan wat zijn belangrijkste doelstellingen zijn voor de komende jaren. Genoemd werd onder meer een betere samenwerking tussen onderdelen van de zorg, vereenvoudiging en blijvende aandacht voor preventie.

Met veel inspiratie voor de toekomst werd het gesprek voor nu beëindigd maar zeker niet afgesloten! 

Naar nieuwsoverzicht