22 oktober 2020

CIZ en huisbezoeken

Ons bereikte de afgelopen weken signalen dat het CIZ geen huisbezoeken meer uitvoert. Dit leidt onder meer bij ‘artikel 21-procedures’ tot ongewenste situaties. Wij hebben hierover contact gehad met het CIZ. Het CIZ geeft aan dat zij inderdaad gestopt zijn met huisbezoeken in regio’s die met het risiconiveau ‘zeer ernstig’ gekwalificeerd zijn. Indien mogelijk worden de bezoeken omgezet in een beeldbelafspraak. Komende week gaat het CIZ haar beleid rondom het niet meer doen van huisbezoeken heroverwegen.
 
Vandaag ontvingen wij een bericht van de IGJ. Zij hebben het CIZ gemaild dat de huidige corona-maatregelen geen algehele stop op huisbezoeken voor alle cliënten in het kader van een art. 21 Wzd beoordeling rechtvaardigt. Mochten er signalen zijn dat onderzoeken van cliënten toch op grote schaal niet via voldoende persoonlijk onderzoek worden verricht of dat door de werkwijze van het CIZ de indicaties niet, onjuist, of te laat worden afgegeven en cliënten daardoor niet de meest passende zorg op de juiste plaats krijgen, dan verneemt de IGJ dat graag.
 
Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht