12 januari 2021

COVID-19-registratie in verpleeghuizen loopt door in 2021

Sinds maart 2020 is het mogelijk voor specialisten ouderengeneeskunde om COVID-19 gegevens vast te leggen in het EPD. De COVID-19-registratie is van groot belang gebleken om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen en het beleid hierop aan te passen. De registratie kan binnen verpleeghuizen worden gebruikt om de besmettingen en het ziektebeloop van COVID-19 in kaart te brengen.  

De COVID-19-registratie wordt in 2021 voortgezet. Blijft u ook in 2021 de gegevens registreren? Hierdoor is het mogelijk om -wanneer gestart wordt met het vaccineren van patiënten in verpleeghuizen- het beloop van COVID-19 goed te monitoren.

Verenso zal in overleg met de betrokken EPD-leveranciers van Ysis, Ons Nedap en Pluriform Zorg de wekelijkse publicaties van COVID-19 nog een half jaar voortzetten. Net als in 2020 zullen de gegevens geanonimiseerd en in rechte tellingen bij Verenso worden aangeleverd. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht