13 januari 2022

Daisy Janssen benoemd tot hoogleraar ouderengeneeskunde

Daisy Janssen benoemd tot hoogleraar ouderengeneeskunde

 

De nieuwe leerstoel richt zich in het bijzonder op de gepersonaliseerde zorg en behandeling van mensen met chronisch orgaanfalen zoals COPD en hartfalen in een ver gevorderd stadium van hun ziekte. Juist in de laatste levensfase is het belangrijk om met kwetsbare mensen en hun naasten in gesprek te gaan over wat belangrijk is in hun leven en welke zorg en behandeling daarbij passen. Daisy Janssen werkt hiervoor samen met (oudere) mensen met gevorderde ziekten, hun naasten en professionele zorgverleners.

Met de benoeming van dr. Daisy Janssen tot hoogleraar sorteert de Universiteit Maastricht tijdig voor op de opvolging van de zittende leerstoelhouder, prof. dr. Jos Schols. 

Daisy Janssen (1979) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Hierna volgde ze de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkte als arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij Proteion in Horn. Daarna volgde ze de kaderopleiding palliatieve zorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar behoeften aan palliatieve zorg bij patiënten met gevorderd chronisch orgaanfalen. Als hoogleraar werkt ze bij de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. Daarnaast werkt ze sinds 2011 als specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker bij Ciro in Horn.

Verenso feliciteert Daisy Janssen van harte met deze benoeming en wenst haar veel succes met het neerzetten van haar leerstoel.

Naar nieuwsoverzicht