2 april 2024

Lancering actieplan ‘meer extramurale artsen’

Lancering actieplan ‘meer extramurale artsen’

Verenso maakt zich als lid van de NFU-KNMG-werkgroep ‘meer extramurale artsen’ hard voor het opleiden van meer artsen buiten het ziekenhuis. De gezamenlijke aanpak van alle kernspelers uit het extramurale veld biedt kansen om de tekorten aan te pakken.

In dit actieplan staan belangrijke punten die bijdragen aan een aantrekkelijke opleiding en loopbaan voor artsen die werkzaam zijn buiten het ziekenhuis, zoals specialisten ouderengeneeskunde. Het actieplan is opgesteld door een brede werkgroep van 18 organisaties in de gezondheidszorg onder leiding van de NFU en de KNMG. Er zijn actieplannen opgesteld voor verschillende aandachtsgebieden die zich richten op het opleidingscontinuüm en de positionering van extramuraal werkende artsen.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de ouderengeneeskunde al verschillende acties ondernomen. In het stuk wordt ook verwezen naar goede voorbeelden die al lopen zoals aandacht voor medisch leiderschap en inspraak van de specialist ouderengeneeskunde.

De komende tijd zal Verenso samen met de betrokken partijen verder werken aan de verschillende doelen die genoemd zijn in dit plan.

 

Naar nieuwsoverzicht