12 juni 2020

Oproep deelname klankbordgroep: Denkt u mee over het behandeldossier van specialisten ouderengeneeskunde?

Oproep deelname klankbordgroep: Denkt u mee over het behandeldossier van specialisten ouderengeneeskunde

Samen met het UNO-VUmc en het Nivel heeft Verenso subsidie gekregen voor de uitvoering van het programma ‘Leren van Data’. In dit programma wordt gewerkt aan registratie aan de bron voor en door specialisten ouderengeneeskunde. Verenso gaat binnenkort van start met de ontwikkeling van een gestandaardiseerde basisset voor het behandeldossier. Denkt u met ons mee?   

Een voorbeeld van een standaardisatie is de registratie van COVID-19 in de EPD’s van Ysis, ONS Nedap, Pluriform Zorg, mijnCaress en PlanCare. In deze registratie wordt op een eenduidige manier vastgelegd of er een (mogelijke) COVID-19 besmetting is, welke symptomen er zijn en wat de follow-up is. Door deze standaardisatie is het mogelijk de ontwikkelingen in COVID-19 goed te volgen en de behandeling/zorgverlening aan te passen indien nodig.

Deelname klankbordgroep

Wilt u uw kennis, inzichten en behoeftes met ons delen? Wij zoeken specialisten ouderengeneeskunde die werkzaam zijn in de intramurale verpleeghuiszorg (WLZ). We zoeken naar een klankbordgroep waarin verschillende EPD-systemen zijn vertegenwoordigd.   

De klankbordgroep wordt ingesteld voor een periode van twee jaar. Dit jaar zullen er drie  bijeenkomsten plaatsvinden van maximaal twee uur. In 2021 zijn dit vier bijeenkomsten van  maximaal twee uur. Voor de bijeenkomsten zijn vacatiegelden en een reiskostenvergoeding beschikbaar.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Meld u voor 1 juli aan bij Seraya de Vries via sdevries@verenso.nl. We vernemen dan ook graag met welk EPD u werkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma Leren van Data of het EPD kunt u contact opnemen met Sandra van Beek of Seraya de Vries 

 

 

Naar nieuwsoverzicht