7 juli 2020

Proefschrift Wanda Rietkerk: ‘Ouderenzorg op maat.’

Proefschrift-WandaRietkerk_cover.jpg

Vandaag, 7 juli, promoveerde specialist ouderengeneeskunde Wanda Rietkerk op het onderwerp ‘Ouderenzorg op maat. Doelen, ervaring en voorkeuren van thuiswonende ouderen’. Uit dit proefschrift blijkt dat het belangrijk is dat ouderen hun éigen doelen formuleren en geholpen worden om die doelen concreet te maken. Bij die doelen kun je bijvoorbeeld denken aan het behandelen van pijn of het vergroten van mogelijkheden tot sociale contacten. Hulpverleners zouden samen met ouderen over hun doelen moeten spreken en bespreekbaar maken in welke mate de ouderen zelf de regie willen en kunnen voeren. De toegankelijkheid van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde waarbij een professional laagdrempelig en langdurig betrokken is.

Uit het proefschrift is lering te trekken voor de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Deze zou bijvoorbeeld in MDO’s steeds aandacht kunnen vragen voor wat voor de oudere zelf nu belangrijk is en wat zij daarvoor nodig hebben. Het helpt hierbij om de doelen van de verschillende disciplines te expliciteren en te proberen deze te koppelen aan de doelen die de oudere zelf heeft. Ook wordt met het proefschrift het belang van het vergoeden van (multidisciplinaire)overlegtijd onderstreept. Uiteraard zijn wij vanuit Verenso blij dat er ook binnen het wetenschappelijk onderzoek, steeds meer aandacht komt voor de thuiswonende kwetsbare oudere. Bij deze willen wij ook gelijk van de gelegenheid gebruik maken om Wanda te feliciteren met deze mooie promotie!

Lees het proefschrift of de publiekssamenvatting.

Naar nieuwsoverzicht