2 mei 2022

Publicatie richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

Op 26 april 2022 is de richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase (IKNL) gepubliceerd. Het bestuur van Verenso heeft deze richtlijn geautoriseerd. Specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Antoinette van der Heijden was werkgroeplid namens Verenso. Wij danken haar voor haar inzet.

De richtlijn is ontwikkeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor volwassen patiënten in de palliatieve fase met obstipatie en geeft aanbevelingen over signalering, diagnostiek en behandeling van obstipatie.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki

Naar nieuwsoverzicht