8 maart 2021

“Supervisie tijdelijk delegeren aan Support Helpdesk ontlast echt”

Ondanks dat een groot gedeelte van de verpleeghuisbewoners inmiddels is gevaccineerd, is helaas nog lang niet overal de rust wedergekeerd. De werkdruk onder specialisten ouderengeneeskunde blijft hoog. Daarom is er de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde.

Specialist ouderengeneeskunde Marianne van der Sluijs en aios ouderengeneeskunde Eveline Heesterbeek, werkzaam bij Van Neynsel in ’s-Hertogenbosch en Vught, delen hieronder hun ervaring met de Support Helpdesk.

Marianne: “Ik voel minder acute belasting”

“Tot maart 2020 deed onze organisatie de ANW-diensten samen met een andere organisatie in de regio. We merkten dat door corona de hoeveelheid vragen in de diensten toenam en het was ingewikkeld om alle regels van beide organisaties te kennen. Daarom hebben we besloten om de dienstengroep op te splitsen. Dit betekende dus wel een dubbel aantal diensten voor ons als specialisten ouderengeneeskunde en aiossen en aniossen. Verder komt er extra druk op de diensten door uitval van artsen omdat ze besmet zijn met corona, in quarantaine moeten, of wachten op een testuitslag. Ook zijn er natuurlijk de zwangerschapsverloven en vakanties.

Als vakgroep hebben we gekeken hoe we de druk voor de specialisten ouderengeneeskunde kunnen verminderen. We hebben toen besloten om voor de diensten van de aiossen en aniossen gebruik te gaan maken van de achterwachtfunctie van de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde van Verenso. Hierbij is de specialist ouderengeneeskunde nog wel achterwacht voor organisatie gerelateerde vragen, maar voor medische vragen belt de aios of anios de helpdesk. In eerste instantie hebben we afgesproken dit een proefperiode te doen. Als het goed bevalt willen we hier, zo lang het kan, structureel gebruik van maken. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de aiossen en aniossen dat ze ons altijd kunnen bellen als dit nodig is.

Ik merk dat ik door het uitbesteden van de achterwachtfunctie voor medische vragen, minder acute belasting voel. Ook de nachten zijn minder belastend omdat de kans dat je dan gebeld wordt wel héél klein is. En een goede nachtrust is zeker in deze drukke tijd erg waardevol om overdag je werk goed te kunnen doen. De aiossen en aniossen geven aan dat ze prettig contact hebben met de achterwacht en zich goed geholpen voelen.

Hoewel het gebruik maken van de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde misschien voelt als een druppel op de gloeiende plaat en het soms ook lastig is om je supervisie uit handen te geven, wil ik aan iedereen het advies geven om er vooral wel gebruik van te maken. De service is immers speciaal voor ons in het leven geroepen.”

Eveline: “Ik ben elke keer dat ik belde goed en fijn geholpen”

“Sinds een tijdje maken we bij Van Neynsel nu gebruik van de Support Helpdesk. Er is nog steeds een eigen specialist ouderengeneeskunde die de achterwacht doet, maar die bel ik alleen als er iets is wat organisatie specifiek is, en waar de helpdesk mij niet mee kan helpen.

Er is een centraal nummer dat ik bel, waarna ik automatisch word doorverbonden met de specialist ouderengeneeskunde die de achterwacht doet. Ik vind het contact heel prettig verlopen. Natuurlijk moet ik iets uitgebreider mijn vraag toelichten omdat de achterwacht de patiënt en de organisatie niet kent. Maar ik ben elke keer dat ik belde goed en fijn geholpen. De achterwachten nemen uitgebreid de tijd om met me mee te denken en helpen me goed verder. Ik merk dat het specialisten ouderengeneeskunde zijn die het leuk vinden wat ze doen en die mij ook nog wat willen leren. Ik vind het een fijne service om gebruik van te maken en zo onze specialisten ouderengeneeskunde een beetje te ontlasten!”

Lees meer over de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde

 

Naar nieuwsoverzicht