9 juli 2024

Tarieven ELV flink verhoogd in 2025

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vandaag de nieuwe tarieven voor het eerstelijnsverblijf (ELV) gepubliceerd. De afgelopen jaren hebben we vanuit Verenso herhaaldelijk het te lage tarief aangekaart bij de NZa. Nu blijkt uit het kostenonderzoek dat een flinke verhoging nodig was:

Maximum tarieven ELV* 2024 2025
ELV hoogcomplex € 303,02 € 361,49
ELV palliatieve zorg (ptz) € 407,92 € 589,14

* De NZa stelt maximum tarieven per dag vast. Het daadwerkelijke tarief wordt bij contractering tussen zorgverzekeraar en  zorgaanbieder vastgesteld. Verhoging van tarieven is inclusief indexering.

Belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Het ELV ptz tarief geldt voor alle palliatieve units en high care hospices: na een uitspraak van het Zorginstituut worden alle high care hospices vanaf 2025 via ELV ptz bekostigd.
  • Er komt meer ruimte voor verpleging en verzorging in het tarief ELV ptz. Afspraak hierbij is dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen is om te monitoren of meer ruimte in het tarief ook gaat leiden tot meer passende zorg. De komende tijd gaat de NZa een plan voor monitoring verder uitwerken.
  • De experimentprestatie vervalt. Er wordt gewerkt aan een experiment met modulaire bekostiging. De startdatum (en tarieven) zijn nog niet bekend. Dat wordt mogelijk medio 2025 of januari 2026.
  • Er zijn twee nieuwe prestaties toegevoegd:
    1: ELV aan patiënten met een (vermoeden van) Wernicke-Korsakov;
    2: ELV op een gesloten herstel- en screeningsafdeling.
 Wzd tarieven

Ook de tarieven voor Wzd in de Zorgverzekeringswet voor 2025 zijn bekend gemaakt. Het gaat om de extramurale Wzd stappen en de tarieven voor een beoordeling voor een RM of IBS. Bij deze laatsten zien we een kleine daling in de nieuwe tarieven, welke we niet hadden verwacht. Verenso heeft de vraag bij de NZa uitgezet om na te gaan wat hiermee aan de hand is.

Overzicht van de nieuwe beleidsregels en tarieven

 Meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht