21 april 2020

Uitspraak Hoge Raad inzake euthanasie bij vergevorderde dementie

De Hoge Raad heeft op 21 april bepaald dat een arts volgens de wet euthanasie mag uitvoeren bij een patiënt met vergevorderde dementie. Ook als de patiënt niet meer in staat is om een eerder schriftelijk euthanasieverzoek te bevestigen. Er moet dan wel sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Uiteraard moet ook aan alle overige vereisten van de euthanasiewet zijn voldaan.

In nauw overleg met Verenso heeft de KNMG een reactie opgesteld. Kernboodschap is dat een arts nog steeds bij ieder verzoek om levensbeëindiging een individuele afweging moet maken of euthanasie passend is. En of aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Artsen handelen daarbij volgens de professionele normen en varen ook op hun eigen morele kompas. De eigen afweging van de arts is en blijft erg belangrijk.

Lees meer

 

Naar nieuwsoverzicht