31 maart 2020

Update behandeladvies

Er is weer een update van het behandeladvies.  Wij zijn blij te kunnen melden dat het een gezamenlijk document is geworden van Verenso en NVAVG. Gerjanne Vlasveld, arts verstandelijk gehandicapten, was al meelezer en zal vanaf nu de input van de NVAVG voor dit document coördineren.

Naar aanleiding van de onduidelijkheid over het dragen van een masker, de huisartsen hanteerden voor specifieke situaties een strenger beleid dan het generieke beleid, is er in overleg met RIVM/LCI een aanpassing gedaan in het behandeladvies. Algemeen beleid blijft het dragen van een chirurgisch neusmondmasker, bij intensief en langdurig direct patiëntencontact op een cohortafdeling wordt een FPP1-masker geadviseerd, zeker als er sprake is van kleine ruimtes én weinig ventilatie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Toegevoegd: vernevel niet, indien echt nodig onder voorwaarden.
  • Toegevoegd: meld een overlijden van een bevestigde COVID-19 patiënt bij de GGD.
  • Toegevoegd: situaties waarin isolatie/cohortering nodig is.
  • Toegevoegd: opheffen isolatie en cohortering.
  • Gewijzigd: type masker van FFP1 naar chirurgisch neusmondmasker of FFP1 (afhankelijk van beschikbaarheid. Draag een FFP1 masker in geval van intensief en langdurig direct patiëntencontact op een cohortafdeling, zeker als er sprake is van kleine ruimtes én weinig ventilatie.

Zorg dat je aios’en, basisartsen en verpleegkundig specialisten ook steeds informeert over de updates in het behandeladvies!

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht